Een rivier die ons verbindt ... de Rijn

In de tentoonstelling “Een rivier die ons verbindt/Ein Strom, der uns verbindet” komt niet alleen aan de orde wat hen verbindt en wat ze gemeen hebben, maar ook wat mensen uit Niederrhein en Nederland van elkaar scheidt.

De tentoonstelling neemt je mee vanaf de tijd van de Franse heerschappij onder Napoleon tot de opening van de Europese binnengrenzen als onderdeel van het Akkoord van Schengen. Je ziet overeenkomsten zoals hoe men omgaat met de gevolgen van de revoluties van de 19e eeuw. Pruisen en Nederland kregen in 1848 beide nieuwe grondwetten met democratische deelname van het volk.

Op verschillende terreinen vond grensoverschrijdende samenwerking plaats, niet alleen tussen staten maar ook tussen particulieren. zoals b.v. in de emancipatie van vrouwen, in de kunst en natuurlijk in handel en economie. In een replica zeecontainer beleef je een dronevlucht over de Neder-Rijn, waarop de goederenstroom van en naar Rotterdam beweegt.

Het verhaal laat ook niet weg wat ons scheidt. De tijd van de Tweede Wereldoorlog is bijzonder tragisch. De Duitse bezetting van Nederland schudde de betrekkingen tussen de twee landen decennialang door elkaar. Lange wachtrijen bij grenscontroles illustreren echter dat het nabije en cultureel nauw verwante buurland nooit uit het zicht is verdwenen, vooral als handelspartner en reisbestemming.

De tentoonstelling is consequent tweetalig voor een Duits en Nederlands publiek. De overheersende boodschap is: "Je lijkt meer op elkaar dan je denkt!"

Deze speciale tentoonstelling maakt deel uit van het project "De geschiedenis van oorlog en vrijheid zonder grenzen" als onderdeel van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en belicht keerpunten in de gemeenschappelijke geschiedenis in de landen langs de (Neder)Rijn.

Tot 30-11-2023
LVR-Niederrheinmuseum Wesel
An der Zitadelle 14-20
D - 46483 Wesel
https://niederrheinmuseum-wesel.lvr.de/