Expositie William Sweetlove

In de Water- en Beeldentuin exposeert Kasteeltuinen Arcen bijzondere werken van de beeldend kunstenaar William Sweetlove.

Sweetlove - geboren in Oostende - is een schilder, beeldhouwer en pop-art kunstenaar die kunstwerken maakt met een sociaal kritisch karakter. Hij noemt zichzelf de meest geplagieerde kunstenaar van Europa die te herkennen is aan de reusachtige rode poedel en een leger boomkikkers die getooid met plastic flessen op hun rug ten strijde trekken tegen de klimaatverandering. Een belangrijk thema in zijn kunst is het veranderende klimaat en hoe de natuur hiermee omgaat.

Bij Sweetlove ageren de dieren tegen de klimaatverandering. De dieren en groenten hebben laarzen of schoenen aan om hen te beschermen tegen het warme aardoppervlak en een rugzak met reservevoeding. Vele beelden dragen ook een petfles op de rug als symbool voor het tekort aan drinkbaar water dat ons in de toekomst te wachten staat.

De beelden zijn vervaardigd uit synthetische stoffen zoals plastic, polyester en polyurethaan; de fossielen van onze tijd. Met zijn werken wil hij belangrijke maatschappelijke problemen zoals massaconsumptie, global warming, de plastic soep en het verdwijnen van flora en fauna in de kijker zetten en de discussie aanwakkeren. 

Deel dit artikel

Tot 7 november 2021 - Openingstijden:10.00-18.00 uurKasteeltuinen Arcen, Lingsforterweg 26, 5944 BE Arcenhttps://www.kasteeltuinen.nl