Heimspiel. Vlaamse schilderkunst thuis in Aken

Aan het begin van de vroegmoderne tijd was de schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden (huidige Benelux-landen) baanbrekend voor de Europese kunst.

Met ruim vijftig schilderijen uit de 15e en 16e eeuw bezit het Suermondt-Ludwig Museum in Aken een belangrijke collectie Oud-Vlaamse kunst. Voor het eerst komt deze unieke gehele collectie - die in Aken door Barthold Suermondt voor Peter en Irene Ludwig werd samengebracht - nu tezamen in een tentoonstelling.

Naast topstukken uit de ateliers van Hans Memling, Ambrosius Benson en Joos van Cleve en schilderijen uit Vlaamse kunstcentra als Antwerpen, Brussel en Brugge, bezit het Suermondt-Ludwig Museum ook paneelschilderijen uit kunstcentra in Noord-Nederland. Als gevolg van de beeldenstorm en de Reformatie is de overgebleven collectie laatmiddeleeuwse schilderijen daar veel kleiner dan in Vlaanderen.

Werken van onder meer Cornelis Engebrechtsz. en zijn studenten Lucas van Leyden -  de anonieme meester van Delft - en Jacob van Oostsanen - werkzaam in Amsterdam -, vullen de Vlaamse werken aan en geven je een alomvattend inzicht in de schilderkunst tussen 1450 en 1550 in heel Nederland. Voor liefhebbers een aanrader!

T/m 14-04-2024
Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18
D- 52070 Aachen
https://suermondt-ludwig-museum.de/en