Moving Stories - de rijkdom van de Limes

Tweeduizend jaar geleden liep de grens van het Romeinse Rijk - de Limes - ook dwars door Nederland.

De tentoonstelling ‘Moving Stories - de rijkdom van de Limes’ verbindt oude geschiedenis met het heden. Archeologen en hedendaagse kunstenaars gingen op zoek naar de ‘moving stories’ van migratie. Soldaten uit alle windstreken trokken naar de Rijn om forten en wachttorens op de zuidoever te bouwen en te betrekken, met in hun kielzog gezinnen, handelaren en ambachtslieden. Ze lieten alles wat ze kenden achter -  soms uit vrije wil, maar vaak ook gedwongen.

In de kleine alledaagse objecten die zijn gevonden in de aarde en de rivieren langs de Limes liggen talloze verhalen besloten die tot nu toe amper zijn belicht. De eigenaren ervan kwamen helemaal niet alleen uit Italië, maar ook uit het huidige Spanje, Oostenrijk, Macedonië, Engeland, en zelfs het Midden-Oosten. Zo ontstond in de Romeinse grensstad Nijmegen een multiculturele samenleving.

Ondanks de periode van tweeduizend jaar die deze wereld van de onze scheidt, zijn er meer overeenkomsten dan verschillen in redenen waarom mensen van woonplek veranderen. Oorlog, onderdrukking, honger of de diepe wens om een beter leven op te bouwen, zijn ook nu drijfveren om te migreren.

De Neder-Germaanse Limes is in juli 2021 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Dit deel van de grens van het Romeinse Rijk volgde de loop van de Rijn van de Noordzeekust tot aan het Eifelgebergte ten zuiden van Bonn. Vanwege de strategische ligging werden er meerdere forten gebouwd op het grondgebied van het huidige Nijmegen. Deze plek groeide uit tot een belangrijk militair en economisch centrum van Romeins Nederland. Tot het UNESCO Werelderfgoed in dit gebied behoren nu de Valkhofheuvel, het Kops Plateau, de Hunerberg en het tracé van het Romeinse aquaduct dat liep van Berg en Dal naar de Hunerberg in Nijmegen-Oost.

Tot en met 29-5-2022
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59
6511 TB Nijmegen
https://www.museumhetvalkhof.nl/