NOLDE/ROHLFS - Twee kunstenaarslevens

Christian Rohlfs (1849-1938) en Emil Nolde (1867-1956) zijn afkomstig uit Noord-Friesland in Duitsland. en worden tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme gerekend.

Beiden werden in het ‘Derde Rijk’ als ‘ontaarde’ kunstenaars geclassificeerd, maar Nolde was een overtuigd aanhanger van het nationaalsocialisme en hoopte met zijn kunst officieel te worden erkend. Na de oorlog schoonde hij zijn biografie op en gold hij lange tijd, net als veel van zijn medekunstenaars, als slachtoffer van het regime.

Hoe brengen we de mens en zijn werk met elkaar in verhouding? Hoe moeten we kunst en kunstenaar vanuit onze historische kennis beoordelen? De tentoonstelling van werken uit de collectie van de Kunsthalle Emden, aangevuld met prachtige, in bruikleen afgestane stukken, begint met het stellen van deze vragen en nodigt de bezoeker uit kritisch over zijn eigen standpunt na te denken.

Het kunstenaarsduo Lotte Lindner & Till Steinbrenner ontwikkelt daarbij nieuwe werken als een poging tot een zowel subjectieve als emotionele benadering, in het bijzonder met betrekking tot het leven en werk van Nolde.

Tot en met 23-04-2023
Kunsthalle Emden
Hinter dem Rahmen 13
D - 26721 Emden
https://kunsthalle-emden.de/