Werknemers en ondernemers die aan de andere kant van de grens hun inkomen verdienen, hebben veel vragen over de uitwerkingen van de coronamaatregelen op hun persoonlijke situatie. Er spelen verschillende thema's, zoals:

  • In welk land vraag ik een uitkering aan bij arbeidstijdverkorting of werkloosheid?
  • Welke regels zijn er voor zelfstandigen?
  • Blijf ik verzekerd in het land waar ik normaal gesproken werk maar niet woon?
  • at zijn de (fiscale) consequenties nu ik thuis werk in het land waar ik woon?

Als gevolg van de verschillende corona-beschermingsmaatregelen in Nederland en Duitsland kunnen de spreekuren van het GrensInfoPunt tijdelijk niet plaatsvinden. Het is ook nog niet mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Vragen kunnen per e-mail of telefoon gesteld worden. Hiervoor is een aanvraagformulier op de website beschikbaar.

De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse, Duits-Belgische en Nederlands-Belgische grens hebben een gezamenlijke website - www.grensinfopunt.eu - waarop zij zoveel mogelijk informatie per land hebben verzameld over het coronavirus en de gevolgen ervan voor grenspendelaars.