Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Cross Border Communications.

Copyright en voorwaarden
De inhoud van deze website - alle redactionele kopij, afbeeldingen/foto’s/films, logo’s algemeen en andere informatie- valt onder het auteurs-, databank, en merkenrecht van Cross Border Communications.

Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cross Border Communications.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat gegevens die op deze site worden gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist blijken te zijn.

Cross Border Communications sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade – van welke aard ook - die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website. Elke aansprakelijkheid voor inhoud van de website die niet door Cross Border Communications wordt onderhouden, wordt afgewezen.