Dit is het privacystatement van Cross Border Communications. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Cross Border Communications, Hanenhoek 3, NL – 7021 EL Zelhem. (KvK nummer 73791725).

Verwerking persoonsgegevens
In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dit doen we aan de hand van verschillende manieren waarop wij de persoonsgegevens verkrijgen. Verzameld worden:

  • Klantgegevens - Waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en bankgegevens.
  • Contactgegevens – Als u contact opneemt met ons, bewaren we de gegeven contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en slaan deze op om u later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst met u.
  • Verbetering dienstverlening - Wij gebruiken de gegevens ook ter verbetering van deze website en dienstverlening, met als grondslag het gerechtvaardigd belang van Cross Border Communications om haar dienstverlening te verbeteren.
  • Communicatie van Cross Border Communications – Wij houden u graag op de hoogte van nieuws, events en acties van bijvoorbeeld GrenzenLos, Cross Border Communications en haar partners. Dit doen we per e-mail en onze nieuwsbrief. Dit wordt zoveel mogelijk op uw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en u hiervoor toestemming heeft gegeven. Cross Border Communications verwerkt contactgegevens – waaronder naam, e-mailadres, geboortedatum en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mail nieuwsbrieven.

De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Cross Border Communications is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang – zoals het belang bij het kunnen sturen van marketing informatie en voorkoming van fraude – van Cross Border Communications of een derde.

Beveiliging
Cross Border Communications neemt adequate technische – en organisatorische maatregelen om de verkregen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij bewaren gegevens voor interne toepassing.

Uw rechten
Alle gegevens die Cross Border Communications of GrenzenLos verwerkt, zijn op te vragen, aan te passen of uit onze database te wissen. U kunt dit kenbaar maken via info@crossbordercommunications.eu. Wij zullen dergelijke verzoeken zo spoedig mogelijk verwerken.

Wijzigingen
Cross Border Communications behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wij raden u aan bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte te zijn van het op dat moment geldende privacy statement.

Voor vragen of opmerkingen over deze privacy statement kunt u onder vermelding van ‘privacy’ contact opnemen met Cross Border Communications, Hanenhoek 3, NL – 7021 EL Zelhem. Of per e-mail via info@crossbordercommunications.eu