De Arbeitsagenturen Krefeld en Mönchengladbach en het Jobcenter Kreis Viersen samen met het UWV Noord- en Midden-Limburg, euregio rijn-maas-noord en de arbeidsmarktregio Noord-Limburg hebben de samenwerkingsovereenkomst voor de Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) voor onbepaalde tijd verlengd.

Bij de SGA krijgen Nederlandse en Duitse werkgevers en werkzoekenden gratis advies over de arbeidsmarkt in beide landen. Dit gebeurt vanuit een centraal contactpunt, de One-Stop-Shop, in het UWV-gebouw in Venlo. Naast arbeidsbemiddeling, is ook informatie over belastingen en sociale zekerheid in het buurland een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. De SGA wordt onder andere gefinancierd door de Europese Unie en vindt plaats in het kader van EURES (Europese dienst voor de arbeidsvoorziening).

De Arbeitsagenturen Krefeld en Mönchengladbach en het Kreis Viersen grenzen grotendeels aan Nederland. De economische betrekkingen in deze regio hebben zich de laatste jaren verder ontwikkeld, en de arbeidsmarktsituatie in Nederland en Duitsland zijn vergelijkbaar.

Zowel de Nederlandse als de Duitse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een grote vraag naar personeel, vooral naar geschoolde werknemers. Om werknemers en werkgevers een volledig beeld en een passend aanbod over de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid te kunnen bieden, is het belangrijk geworden grensoverschrijdend in actie te komen.