Voor borstkankerscreening moeten de borsten van de vrouw zodanig worden platgedrukt dat dit vaak als bijzonder pijnlijk wordt ervaren. Varex Imaging Nederland in Doetinchem ontwikkelde een systeem dat dit probleem sterk reduceert. 

Borstkankerscreening is een groot goed, maar veel vrouwen hebben moeite om de screening te ondergaan omdat het zo pijnlijk kan zij. Soms leidt dit er zelfs toe dat ze van de screening afzien, met alle mogelijke gevolgen van dien. De pijn wordt veroorzaakt doordat de borst moet worden aangedrukt. Bij dit aandrukken wordt geen rekening gehouden met borstgrootte, waardoor vooral vrouwen met kleinere borsten veel pijn ervaren.

Het bedrijf uit Doetinchem ontwikkelde - in samenwerking met medici - een technologie die kan worden geïmplementeerd in een mammografie systeem. Het systeem is ontworpen om de aandrukking van de borst te optimaliseren.

Op het moment dat de aandrukplaat de borst raakt, worden de gegevens direct verwerkt en real-time weergegeven aan de laborant en de vrouw, met behulp van geïntegreerde LED-indicatoren. Deze indicatoren geven een reproduceerbare en heldere richtlijn om te beoordelen of de borst voldoende is aangedrukt. Het vermijdt extreme drukken op de borst, voorkomt extreme pijn, maakt de procedure voorspelbaar en verbetert de screening workflow.