Grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland wordt steeds belangrijker, vooral in het Euregionale gebied. Gecertificeerde vaardigheden in vreemde talen worden gezien als voorwaarde voor toegang tot de arbeidsmarkt op de aangrenzende arbeidsmarkt.

In de directe omgeving van de grens willen ook steeds meer Duitse middelbare scholieren gaan studeren in Nederland en Vlaanderen. De universiteiten hier staan ​​in heel Europa bekend om hun innovatieve -  en brede aanbod. Buitenlandse studenten moeten echter een aantal taalkwalificaties hebben voor plaatsing en die zijn vaak alleen via dure intensieve cursussen te behalen.

Het Städtisches Gymnasium Straelen biedt daarom sinds schooljaar 2020/21 een certificaatcursus Nederlands aan voor het behalen van het CNaVT 9 (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Studenten in het examenjaar kunnen naast hun eventuele gewone Nederlandse lessen een twee uur durende studiegroep volgen om zich voor te bereiden op het taalcertificaat. De leerlingen kregen eenmaal per week een dubbele les bestaande uit opdrachten met audiofragmenten, begrijpend lezen en schriftelijke en mondelinge expressie ter voorbereiding op het examen.

Op 15 november 2021 deden de eerste lichting leerlingen hun examen. De examens werden opgestuurd naar de universiteit in Leuven (België) en beoordeeld door externe correctoren met betrekking tot taalniveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Vreemde Talen.

Uiteindelijk hebben tien leerlingen het certificaat Nederlands gehaald en daarmee kregen zij toegang tot studeren in heel Nederland of Vlaanderen. Namens GrenzenLos nog gefeliciteerd en veel succes!