Grensoverschrijdend het zilte zout op je lippen!

De "Wadden-Route" is een 423,4 km lange, grensoverschrijdende Europese langeafstandswandelroute (E9). Hij brengt je van Friesland (NL), via Groningen (NL) naar Oost-Friesland (DE). Je wandelt door een zeer gevarieerd landschap en ook landinwaarts voel je overal de effecten van eb en vloed.

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee strekt zich uit langs de Noordzeekust van Nederland via Duitsland tot Denemarken en beslaat een oppervlakte van ongeveer 11.500 km². De Waddenzee is wereldwijd van groot belang, zowel voor geologische en ecologische processen als voor het behoud van de biologische diversiteit. Het gebied staat op één lijn met andere wereldberoemde natuurwonderen zoals de Grand Canyon in de VS en het Great Barrier Reef voor de kust van Australië.

Als een van de laatste grote getijdengebieden, hebben de natuurkrachten hier vrij spel. Onder invloed van water, wind en weer ontstaat hier een steeds wisselend landschap van slib, moerasweiden, duinen, geulen en zandbanken. Deze immense getijden zone is van vitaal belang voor miljoenen vogels en vissen. Het is het leefgebied van grote roofdieren zoals gewone en grijze zeehonden. Ieder bezoek aan deze bijzondere omgeving is altijd weer nieuw en verrassend. Water, slib en zand worden aangezogen en veranderen het landschap bij elke beweging van het getij. Bij eb trekt het water zich terug over de sloten en geulen en drogen de zandbanken op. Hier rusten de zeehonden en zoeken de vogels voedsel in de modder.

Deze wandelroute loopt via bestaande wandelroutes. In Oost-Friesland (Duitsland) voert de waddenroute je bijvoorbeeld over het Dollartpad en de Emsweg. In Nederland bijvoorbeeld over de Noard-Fryslân Bûtendyks route -  gesloten tijdens broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli  - en de Noordkaaproute rond Uithuizermeeden (Wadroute Kaakhorn – Uithuizen).

Het maakt niet uit welke route je kiest … overal is het ademloos genieten en ultiem onthaasten. Vogelgeluiden, mekkerende schapen, paardenhoeven, je eigen voetstappen, de stilte ...! Met de zeelucht in je oren en de smaak van zout op je lippen, is de Noordzee je metgezel. Neem voor de zekerheid je laarzen mee en … wees altijd voorzichtig!

Meer informatie https://www.visitwadden.nl/nl en https://www.nationalpark-wattenmeer.de/