Onlangs vond in Enschede de derde grensregio conferentie plaats.  Veel partijen die zich bezighouden met grensoverschrijdende samenwerking in Noordrijn-Westfalen en Nederland waren hier present.

De focus van het evenement lag op de ervaringen in de grensregio tijdens de Covid 19 pandemie. Tijdens het evenement werd de tweede Grensland Prijs uitgereikt aan GrensMatch. Dit is  een gratis matchingstool voor de arbeidsbemiddeling van werkgevers, werkzoekenden en stagiaires.Tevens waren er workshops over grensoverschrijdende vraagstukken, zoals  rampenbestrijding, de arbeidsmarkt, onderwijs en bestrijding van georganiseerde misdaad.

NRW minister voor Europa dr. Stephan Holthoff-Pförtner: “De pandemie was ook voor de grensregio een uitdaging. Maar hierdoor werd duidelijk, hoe goed onze samenwerking functioneert. We zijn een rolmodel geworden voor het Europese denken en handelen in tijden van crisis. Daar bouwen we op voort om onze grensregio nog sterker en weerbaarder maken met de lessen van de pandemie. Als een van de twee grenzen in het Schengengebied hebben we tijdens de pandemie de Duits-Nederlandse grens continu open kunnen houden. Waar de grenzen in de geest al lang niet meer bestaan, kunnen ze in tijden van crisis niet meer dicht.";

Minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops besloten tijdens het eerste regeringsoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in november 2018 de grensconferenties op te zetten. De eerste vond plaats in mei 2019 in Venlo, georganiseerd door Nederland. Als Duitse gastheer van de bijeenkomst, die vanwege de pandemie grotendeels online plaatsvond, fungeerde de stad Duisburg in december 2020. Komend jaar vindt in maart 2022 de grensregioconferentie plaats in Aken.