Duurzaamheid leeft... toch?

Recent onderzoek in de Nederlandse duurzaamheidsmonitor 2021 laat zien dat tweederde van de bevolking zegt, duurzamer te willen leven…

(Bron: Newcom Research & Consultancy)