Bij EUREGIO Youth houden jongeren uit Nederland en Duitsland van 16- 25 jaar zich bezig met grensregio gerelateerde onderwerpen waar ze mee geconfronteerd worden in de grensregio en die hun leven direct beïnvloeden.

Zo is het op dit moment niet mogelijk om tijdens je rijles de grens over te gaan. Mede daardoor ontbreekt het jongeren vaak aan kennis en ervaring over de verkeersregels in het buurland.

Om dit soort beperkingen op de mobiliteit van jongeren in de grensregio weg te nemen, is het nodig de regelgeving aan te passen. Het Youth Lab maakt zich hier sterk voor in het project "Rijden in het buurland".