Sinds 2010 meet de EU-index voor regionaal concurrentievermogen (RCI) de belangrijkste factoren voor het concurrentievermogen voor alle regio’s in de Europese Unie.

De index meet met een reeks indicatoren het vermogen van een regio om een aantrekkelijke omgeving te bieden voor bedrijven en bewoners om te wonen en te werken. In de meest recente indicator voor het regionale concurrentievermogen (2022) zijn de Nederlandse provincies Utrecht en Zuid-Holland en de Franse hoofdstedelijke regio Île-de-France als de meest concurrerende regio’s van de Europese Unie uit de bus gekomen.

Vergeleken met eerdere uitgaven bleek dat regio’s in Oost- en Zuid-Europa bezig zijn aan een inhaalslag. Ook bleek dat in veel lidstaten er nog steeds een enorme kloof is tussen de hoofdstedelijke regio en de rest van het land.

De RCI werd door de Europese Commissie ontwikkeld om beleidsmakers te helpen beter beleid te maken en de doeltreffendheid van hun beleid te monitoren. De indicator is vooral interessant voor nationale en decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor regionale ontwikkeling - met name in het kader van het cohesiebeleid. Het belang voor de grensregio’s? De indicator laat zien dat regio’s sterker worden door cohesie en samenwerking!