De Europese Commissie heeft onlangs 24 winnaars van de tweede pilot voor "Europese universiteiten" bekend gemaakt. In de eerste pilot in 2019 werden al 17 allianties van hoger onderwijsinstellingen gekozen.

Onder de nieuwe allianties bevinden zich negen Nederlandse instellingen, waaronder Erasmus Universiteit Rotterdam (UNIC); Tilburg University (Engage.eu); Rijksuniversiteit Groningen (ENLIGHT); VU Amsterdam (Aurora Netwerk); Universiteit Leiden (EUniWell); TU Eindhoven (EuroTeQ) en de Radboud Universiteit (NeurotechEU). Voor het eerst namen ook Nederlandse hogescholen deel aan het initiatief: de Van Hall Larenstein Hogeschool (INVEST) en NHL Stenden Hogeschool (RUN-EU).

In totaal zijn nu dertien Nederlandse onderwijsinstellingen betrokken bij het initiatief “Europese universiteiten”: Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam en Maastricht University behoren tot vier van de eerste zeventien allianties.

“Europese universiteiten” zijn internationale netwerken van Europese hoger onderwijsinstellingen, die een langetermijnstrategie delen en de Europese waarden en identiteit bevorderen. Elk netwerk bestaat uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa. Met financiële steun van de programma's Erasmus+ en Horizon 2020 bevorderen zij de kwaliteit, het inclusieve karakter en het internationale concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs.

Dit initiatief van de Europese Commissie is onder meer bedoeld om de mobiliteit van studenten en onderwijsmedewerkers te vergroten. Zo kunnen studenten een diploma behalen door studies in verschillende EU-landen te volgen. Dit unieke initiatief van de Europese Commissie (in het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+) werd in samenwerking met EU-lidstaten, studentenorganisaties en hoger onderwijsinstellingen ontwikkeld, en draagt bij aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte. Meer info https://ec.europa.eu/