Onlangs werden resultaten van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) gepresenteerd aan de verantwoordelijke vakministers. Dat gebeurde tijdens een treinrit in de RB56 "Regiopa Express" op de spoorlijn van de Bentheimer Eisenbahn van Bad Bentheim naar Coevorden.

Onder het motto "alleen gaat het sneller, samen kom je verder" hebben drie Duitse Kreise en drie Nederlandse Waterschappen in het drielandengebied bijna 10 jaar geleden de handen ineengeslagen om thema’s zoals klimaatadaptatie, overstromingsveiligheid, rampenpreventie, droogte en waterkwaliteit (bv. nutriënten(voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en vismigratie) en nutriabestrijding aan te pakken. Tot de vijf partners van het platform, dat in 2012 van start ging, behoren het Landkreis Grafschaft Bentheim, waterschap Vechtstromen, waterschap Drents Overijsselse Delta Kreise Borken, Kreize Steinfurt en het waterschap Rijn en IJssel.

Het hoog water in 2010 op onder andere de Vecht en de Dinkel was aanleiding om de banden te versterken. Inmiddels wordt samengewerkt op diverse gebieden en leert men ook van elkaar. In maart 2021 werd de grensoverschrijdende intentieverklaring "Klimaatadaptatie" ondertekend. Een goed voorbeeld van de samenwerking is de herinrichting van de Dinkel bij Losser en Gronau. De Duitse partners investeren mee in Nederland om water op te vangen en wateroverlast te voorkomen. Inmiddels hebben de partners van het GPRW bijna 10 jaar ervaring met grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbeheer. Kortom, succes verzekerd!