Onlangs spraken vertegenwoordigers van Kreis NRW, grensgemeenten en crisismanagementteams over de grensoverschrijdende aanpak van de corona-pandemie.

In de ronde tafel is afgesproken dat grenssluitingen geen effectief middel tegen COVID-19 zijn. Er moet ervoor worden gezorgd dat de grenzen open blijven, ondanks de toename van het aantal besmettingen.

Voor de grensgemeenten is de aanpak van de coronaregels een bijzondere uitdaging. De eisen van elke gemeente moeten namelijk zodanig worden afgestemd op die van de buurgemeenten, zodat de mensen aan beide zijden van de grens zo min mogelijk extra nadeel ondervinden.

Petra Dassen-Housen uit Kerkrade, Christoph von den Driesch uit Herzogenrath en Luc Frank uit Kelmis vertegenwoordigden met hun ervaringen de burgemeesters van de grensgemeenten. De minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, Oliver Paasch, Städteregionsrat Tim Grüttemeier, het hoofd van het departement openbare orde van Aken, Annekathrin Grehling, en het hoofd van de beroepsbrandweer van Aken, Jürgen Wolff, brachten ervaringen in vanuit de crisisteams. Bovenal werd met concrete voorbeelden duidelijk dat de soms zeer creatieve - maar altijd juridisch correcte - oplossingen voor problemen alleen mogelijk waren, omdat de onderlinge communicatie goed verloopt.

De deelnemers kwamen ook met een gezamenlijke verklaring: "Grenssluitingen zijn geen effectief middel tegen COVID-19. De les die we getrokken zouden moeten hebben uit de afgelopen maanden is, dat grenssluitingen de verkeerde weg zijn. Nu is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de grenzen open blijven, ondanks de toename van het aantal infecties. We hebben er alle vertrouwen in dat we een oplossing zullen vinden in het belang van de grensregio. Want we hebben met name de afgelopen maanden gezien hoe belangrijk grensoverschrijdende netwerken zijn voor het dagelijks leven van de burgers.”