Ze zijn zelf in korte tijd van startup een scale-up zijn geworden. Nu wil de Bluehub Group uit Venlo doorgroeien en zich in de periode 2021-2025 ontwikkelen tot hét innovatieplatform in de Euregio Zuidoost-Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.

Directeur Bart Verlegh legt uit dat het bedrijf werkt vanuit het geloof dat innovaties helpen om een betere wereld te creëren. Door niet alleen in termen van winst te denken, maar met respect voor mens, milieu en samenlevering. Hij vervolgt dat innovaties pas impact hebben als zij daadwerkelijk gebruikt worden door consumenten, burgers en bedrijfsleven. De markt bepaalt of nieuwe producten en diensten daadwerkelijk succesvol worden. Met het innovatieplatform wil het bedrijf de kans op succes helpen maximaliseren.

Sinds de start van de onderneming helpt het bedrijf haar opdrachtgevers - vaak uit de sectoren agrofood, hightech en logistiek - om hun innovaties succesvol te vercommercialiseren. Mededirecteur Pim Deuling geeft aan dat men inmiddels investeert in een aantal veelbelovende startups, met joint-ventures zoals e-Fulfilment Hub en AgroWizard. Tot 2025 worden daar tenminste tien nieuwe startups aan  toegevoegd, altijd in samenwerking met co-ondernemers.Door het bundelen van kennis en ervaring kan impact gemaakt worden in de markt.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf - met het Belgisch-Nederlandse GLITCH en het Duits-Nederlandse Healthy Building Network als aanjagers - haar eerste stappen over de grens gezet. Voor opdrachtgevers is het niet de vraag of, maar wanneer hun innovatieve producten en diensten buiten Nederland vermarkt worden. Het bedrijf speelt in op deze behoefte door de komende jaren kantoren te openen in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen, waarbij expansie richting Duitsland prioriteit is in de periode 2021-2022.