De regio’s langs de grenzen zijn de verbindende schakels binnen de Europese Unie. Om de grensregio‘s  beter met elkaar te verweven, heeft de EU een speciaal stimuleringsprogramma voor grensoverschrijdende, innovatieve en sociaal-culturele projecten in heel Europa: Interreg.

In de komende zeven jaar zal hiervoor ca 8 miljard euro aan EU-middelen beschikbaar zijn. Een deel van deze subsidiegelden is ter beschikking gesteld aan het Nederlands-Duitse grensgebied tussen de Waddenzee en de Niederrhein. Binnen het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland (2021-2027) kan de komende jaren voor meer dan 450 miljoen euro aan Nederlands-Duitse projecten worden aangevraagd.

In dit programma zijn vier prioriteiten gedefinieerd om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen: meer innovatie in het grensgebied, een groenere grensregio, samenwerken aan een verbonden grensgebied en Europa dichterbij in het grensgebied.

De focusthema’s zijn: Energie & Klimaat, High Tech Systems & Materials, Integratie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Agro & Food, Health & Care. Inmiddels zijn in de verschillende Euregio gebieden al meerdere projecten goedgekeurd. Zo zijn er onderwijs projecten; een richt zich op ontwikkeling van euregionale competenties in het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs - ’Euregionale Doorlopende Leerlijn’’; een ander project richt zich op de energietransitie bijscholing van vakkrachten in het volwassenenonderwijs - ‘’Energie Booster’. Zo heeft het project ‘’Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten’’ als doel betere woonomstandigheden voor arbeidsmigranten in de grensregio te realiseren.  

In het project ERMWIC bundelen veiligheidsregio’s en verantwoordelijke Duitse overheden hun krachten voor een gezamenlijke grensoverschrijdende rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Euregio ’s rijn-maas-noord en Rijn-Waal; in het project “MSN Buitenrijden” van het Grenspark Maas-Schwalm-Nette staat het paardentoerisme centraal: grensbelemmeringen worden weggenomen en het toeristisch aanbod uitgebreid.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden door publieke of private rechtspersonen, organisaties en bedrijven. Belangrijke eis is dat Nederlandse - en Duitse partners intensief met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, middelen van de Europese Unie en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).  Meer info https://deutschland-nederland.eu/