De Europese Commissie heeft onlangs de namen van steden in de EU bekendgemaakt die zullen deelnemen aan de EU-missie voor 100 klimaat neutrale en slimme steden in 2030 - de zogenaamde ‘Stedenmissie’. In de grensregio’s zijn het Aken, Dortmund, Munster in Duitsland en Groningen in Nederland.

In totaal gaat het om 100 steden in alle 27 lidstaten en nog eens 12 steden in landen die geassocieerd of mogelijk geassocieerd worden met ‘Horizon Europa’- het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU (2021-2027).

75% van de EU-burgers woont in stedelijke gebieden. Over het algemeen verbruiken stedelijke gebieden meer dan 65% van de energie in de wereld en zijn daarom verantwoordelijk voor meer dan 70% van de CO2-uitstoot. Het is daarom belangrijk dat steden fungeren als ecosystemen van experiment en innovatie om anderen te ondersteunen bij de overgang naar klimaatneutraliteit in 2050.

Dit innovatieprogramma zal 360 miljoen euro aan subsidie ontvangen in de periode 2022-23 om de innovatietrajecten naar klimaatneutraliteit in 2030 op te starten. Doelstellingen van het programma zijn schone mobiliteit, energie-efficiëntie en groene stadsplanning; verder biedt het steden de kans om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen en synergie met andere EU-programma's te intensiveren.

Voordelen voor de steden zijn onder meer advies en ondersteuning op maat via een speciaal missieplatform dat wordt beheerd door NetZeroCities, aanvullende financiering en financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid om deel te nemen aan grootschalige innovatie- en proefprojecten. De missie biedt ook mogelijkheden tot netwerken, het delen van waardevolle informatie tussen steden en het stimuleren van burger participatie.