De pandemie heeft ook de grensoverschrijdende vereniging Liemers-Niederrhein in zijn greep gehad. Het programma lag stil, bijeenkomsten gingen niet door en contacten verwaterden. Voor de leden een groot gemis!

Gelukkig kon onlangs weer een frisse start gemaakt worden tijdens de 18 maanden uitgestelde Algemene Leden Vergadering over 2019 en 2020. Zoals te verwachten, was de opkomst groot en was iedereen blij elkaar weer te zien. De vergadering vond plaats volgens strikte Corona regels en dat voelde veilig.

Aan het begin werd stil gestaan bij de leden die overleden zijn in de afgelopen periode. Met ontsteltenis luisterden de aanwezigen naar de lange lijst van 21. Zo deelde Corona toch nog een tik uit ondanks de versoepelingen en afnemende besmettingen. Na de vergadering - inclusief bestuursverkiezing - volgde een gezellige maaltijd waarbij de Duitse - en Nederlandse leden het zich tijdens de geanimeerde gesprekken met elkaar, goed lieten smaken.

Hierna werd het excursieprogramma voor het laatste kwartaal van 2021 gepresenteerd. Op stapel staan een bezoek met rondleiding aan ’s Heerenberg en het Römer Museum in Xanten. Ook werd bekend gemaakt dat de concerten van het Bach Collegium Rhenanum weer plaatsvinden. De beide voorzitters (NL en DE) lieten weten dat de leden ook in 2022 weer een mooie mix van muziek, cultuur en excursies kunnen verwachten.

De vereniging Liemers-Niederrhein is een aanrader voor iedereen met interesses in grensoverschrijdende contacten en cultuur. Niet alleen voor 50- en 60 plussers die na een actief werkleven, ‘lust’ hebben hun horizon te verbreden. Ook voor jongere generaties biedt de vereniging aantrekkelijke contacten en inspiratie. En met het tweetalig programma en dito bijeenkomsten hoeft de taal geen probleem te zijn! Meer info en contactgegevens vindt u op de website van de vereniging https://liemers-niederrhein.eu/