Nuffic - de onafhankelijke, non-profit organisatie in Nederland voor internationalisering in het onderwijs - zoekt op dit moment Duitse moedertaalsprekers die Duits willen geven in Nederland.

Dat zal niet eenvoudig zijn, want er is aan beide zijden van de grens een lerarentekort. Bovendien zijn de schoolsystemen in Duitsland en Nederland moeilijk te vergelijken. In Nederland is de vraag naar - en het gebrek aan leraren Duits groot en neemt het toe met de afstand tot de grens. In de grensregio’s zijn echter ‘native speakers’ Duits die wellicht in Nederland willen werken, ondanks de nauwelijks te vergelijken ambtenarenstatus van leraren in Duitsland.

De gezochte doelgroep van Nuffic zijn niet zozeer Duitse docenten in opleiding, maar 'loopbaanwisselaars' – het liefst met beroeps- en levenservaring. Een didactische- of pedagogische vooropleiding is een pré, maar een afgeronde graad in talen biedt ook mogelijkheden. Je wordt geholpen bij het aanvragen van de beurs die de Nuffic biedt aan moedertaalsprekers en bij het selecteren van de benodigde opleidingen, cursussen en seminars. Daar hoort ook de cursus Nederlands bij die een vereiste is. Tevens wordt contact opgenomen met scholen waar de toekomstige leraren praktijkervaring kunnen opdoen.

Wie al les gaf in Duitsland, kan de opleiding in één tot twee jaar afronden. De financiële ondersteuning van de Nuffic stopt na twaalf maanden, maar verlenging is mogelijk. In het tweede jaar kun je vaak al parttime als leraar werken en ben je niet meer afhankelijk van de Nuffic beurs. De financiële en professionele ondersteuning van de Nuffic zorgt ervoor dat de leraren in spe in alle rust hun nieuwe loopbaan kunnen beginnen, zich kunnen oriënteren en de cultuur van het buurland leren kennen. Meer informatie vind je hier: www.nuffic.nl