De Rijksuniversiteit Groningen krijgt een nieuwe permanente locatie in de Duitse stad Papenburg. Dat werd onlangs vastgelegd in het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. 

Een van de drijvende krachten achter de plannen voor de nieuwe internationale RUG-locatie is prof. dr. Jouke de Vries. De voorzitter van het College van Bestuur van de Groninger universiteit benadrukte bij de bijeenkomst in Bad Nieuweschans dat “regionale ontwikkeling zich niet door landsgrenzen laat beperken”. Ik zie grote kansen in samenwerking op het gebied van energie, waterstof, ‘healthy ageing’, digitalisering en maritieme onderwerpen”, aldus De Vries.

Volgens Erster Stadtrat Hermann Wessels van Papenburg kan de nieuwe RUG-locatie ‘economische ontwikkeling op een nieuwe manier’ mogelijk maken door verbinding met het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het thema ‘circulaire economie’ komt volgens hem ook aan bod.

Op de bijeenkomst zegde Landrat Marc-André Burgdorf ook steun vanuit de Landkreis Emsland toe, omdat samenwerking tussen onderwijsinstellingen een grote aanwinst is voor de noordelijke regio.  De nieuwe vestiging wordt geen concurrent van de Campus Lingen van de Hochschule Osnabrück of van andere wetenschappelijke instellingen. De instellingen zullen juist van elkaar profiteren, volgens hem.

Burgemeester Hermann Wocken liet bij de bijeenkomst weten dat ook het Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur positief tegenover de plannen staat. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de Duitse deelstaat de plannen kan ondersteunen en mogelijk komt er ook financiële steun vanuit het nieuwe Interreg-programma van de Europese Unie.

Vera Butterweck-Kruse van de firma ‘Butterweck Rundholzlogistik’ was als vertegenwoordiger van het noordwest-Duitse MKB (kleine und mittlere Unternehmen) aanwezig. Zij benadrukte dat wetenschappelijke ondersteuning voor bedrijven in de regio erg belangrijk is. Dit zorgt er volgens haar voor dat geschoolde vakkrachten aangetrokken worden en in de regio blijven.