Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen willen meer samenwerken met elkaar op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Onlangs werd onder de titel ‘Verbinding maken’ in Assen een trilaterale brand- en rampenbestrijdingsconferentie plaats. De organisatie van de bijeenkomst was in handen van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (NRW).

Ongeveer 150 niet-politiële veiligheidsvertegenwoordigers uit Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen waren uitgenodigd om te praten over grensoverschrijdende samenwerking en actuele uitdagingen op het gebied van crisisbeheersing en civiele bescherming en om gemeenschappelijke werkmethoden te ontwikkelen.

Aan de orde kwam onder meer de manier waarop informatie aan burgers wordt overgebracht tijdens een crisis. Ook het informatiemanagement tussen hulpdiensten en crisisbeheersingsteams en bosbrandbestrijding in de grensregio werden besproken. Daarnaast moeten conclusies worden getrokken uit de overstroming in juli 2021

NRW-minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU):  “We willen als buren op elkaar kunnen rekenen, zodat we samen zo snel en goed mogelijk kunnen reageren in de geval van een crisis. Wederzijds begrip, kennis van structuren en concepten en goede contacten zijn daarbij cruciaal”.  

De conferentie wordt sinds 2019 regelmatig gehouden in een van de drie landen. De volgende  conferentie zal in 2025 in Nedersaksen plaatsvinden. Sinds 2014 bestaat er ook ministeriëel overleg over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van civiele bescherming tussen Nederland en de twee deelstaten.