De gemeente Heerlen is onlangs als eerste Nederlandse gemeente officieel lid van de digitalHUB Aachen geworden. Met deze toetreding willen de partijen euregionale samenwerking op het gebied van digitalisering verder intensiveren.

Heerlen krijgt via de digitalHUB niet alleen toegang tot innovaties zoals de Smart City, maar ook tot een exclusief aanbod van events op dit gebied. Omgekeerd profiteren de digitalHUB Aachen en haar leden van de contacten en nieuwe perspectieven die Heerlen als partner te bieden heeft. Iris Wilhelmi, directeur digitalHUB Aachen:  “Vanaf nu kunnen we in euregionaal verband nog nauwer samenwerken en ervaringen uitwisselen op het gebied van mobiliteit, bestuurlijke digitalisering, open data en e-government.

DigitalHUB Aachen zet zich in voor de digitalisering van het bedrijfsleven en overheden in de regio Aachen. Tot het ledenbestand behoren ondernemers uit het MKB en de industrie, startups en instellingen. Het digitaliseringscentrum brengt startups en IT-ondernemers als aanbieders (digitale enabler) met het traditionele MKB en de industrie als gebruikers (digitale user) in contact, om gezamenlijk nieuwe digitale businessmodellen te ontwikkelen en te realiseren.

Concrete ideeën en aanknopingspunten voor de samenwerking bestaan er al. Zo zal Heerlen actief bijdragen aan de focusgroep open data en e-government. Bovendien is er een uitwisseling gepland rond de thema’s toepassing van kunstmatige intelligentie in de stedelijke ontwikkeling in samenwerking met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en in de mobiliteit van de toekomst.