Het samenwerkingsproject SMOVE werd in 2019 goedgekeurd in het kader van het Europese subsidieprogramma INTERREG V Deutschland-Nederland.

Hierdoor konden Nederlandse - en Duitse projectpartners werken aan de ontwikkeling van een ‘smart’ kledingstuk. Het slimme kledingstuk moet patiënten in staat te stellen te revalideren in hun veilige omgeving thuis. Dit verlaagt de zorgkosten en vermindert de fysieke- en psychologische belasting van de behandeling van patiënten als zij minder mobiel zijn. Vooral in het noorden van het Duits-Nederlandse grensgebied moeten patiënten vaak lange afstanden afleggen voor ​​speciale behandelingen.

Men richtte zich op drie specifieke doelgroepen: patiënten na een heup- of knieoperatie, patiënten met een beroerte en parkinsonpatiënten. In het project ging het om de ontwikkeling van een instrument om de bewegingen van patiënten thuis te monitoren en klinisch te beoordelen. Een voorbeeld hiervan is een broek met sensoren die de beweging van de drager meet.

Het project is een voorbeeld van hoe een Duits-Nederlandse samenwerking het grensgebied ten goede komt. Men loopt in de gezondheidszorg tegen identieke problemen aan en het is dan belangrijk om samen naar oplossingen te zoeken, vooral door de inzichten die projectpartners uit beide landen meebrengen.

Wat betreft de telegeneeskunde en thuiszorg hebben Duitse organisaties meer ervaring. Daarentegen heeft Nederland weer meer kennis en ervaring met het ontwikkelen van de benodigde algoritmen om ervoor te zorgen dat thuismonitoring mogelijk wordt gemaakt.

Het team van specialisten bestond daarbij uit medewerkers van: Twente Medical Systems International B.V., UMCG en Roessingh aan Nederlandse zijde en InterMedCon, Shieldex en UKM aan Duitse zijde. De projectresultaten werden actief gedeeld met internationale artsen door het deelnemen aan beurzen en het verzorgen van presentaties op evenementen wereldwijd, waaronder in Dubai op de EXPO 2020.

Het INTERREG VA – project ‘’SMOVE” werd gefinancierd door de Europese Unie. Verder ondersteunden het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europa angelegenheiten, het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Overijssel het project.