De Wunderline is een snelle, comfortabele treinverbinding waarmee je vanaf 2030 in iets meer dan twee uur tussen Groningen en Bremen reist en andersom.

Het spoor ligt er al, maar de komende jaren wordt gewerkt aan het traject en aangelegen stations, zodat de treinen sneller kunnen rijden. De reis wordt niet alleen korter, maar ook comfortabeler.
Het is méér dan alleen een spoorproject. De Wunderline draagt bij aan grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Bedrijven en onderwijs- en zorginstellingen kunnen elkaar letterlijk sneller vinden! Ook op het gebied van toerisme, kunst en cultuur is de Wunderline een belangrijke stimulans.

Inwoners uit de grensregio’s moeten eenvoudig van en naar de Wunderline-stations kunnen reizen. Daarom worden de aansluiting met andere openbaar vervoer voorzieningen, de bereikbaarheid van de stations en de wachtplekken ook verbeterd. Hiervoor werkt men de komende jaren samen met de gemeenten langs de spoorlijn.

De Wunderline is een gezamenlijk project van de Provincie Groningen, Bondsland Nedersaksen en Hanzestad Bremen.  De realisatie van de eerste stap - tot eind 2024 - wordt gefinancierd vanuit de provincie Groningen, het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bondsland Nedersaksen, de Bondsregering in Berlijn en de Europese Unie.

Voor de EU is de Wunderline een “flagship project”. Het netwerk Ketenmobiliteit wordt gefinancierd door (bijna) alle gemeenten langs de lijn, de provincie Groningen en bondsland Nedersaksen.