Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn is onlangs de eerste Nederlandse Euregioprofielschool in de Euregio Rijn-Maas Noord geworden.

Dit is een certificering voor scholen die zich inspannen om leerlingen bewust te maken van de grensregio waarin ze leven. Samen met zes collega’s is leraar Duits Jules van Hensberg trots dat zijn school gecertificeerd is. De school besteedt meer dan gemiddeld aandacht aan buurttaalonderwijs en is bovendien centraal in de euregio gelegen. Jules: “We hebben al drie uitwisselingen met Duitse scholen gehad en we laten ook studenten die in Duitsland studeren hier op school daarover vertellen.

In tegenstelling tot scholen in de Randstad loopt de keuze voor het Duits hier niet terug, wat bijvoorbeeld wel bij Frans het geval is. Tweederde van de ouders staat achter de keuze voor Duits als ‘Fremdsprache’. Ook wordt er op vijf basisscholen in de regio al Duits gegeven, zodat leerlingen straks het vak wellicht kiezen en er ook examen in willen doen.

Wethouder Robert Martens van Leudal onderschrijft het belang van Duits: “Duitsland is er niet alleen om te gaan tanken en te winkelen, je kunt er ook gaan werken. Volgens oud docent Martin Teuber gaat het niet alleen om het leren van een vreemde taal, maar ook om de sociale en culturele contacten. Teuber:“De leefomgeving van jongeren die slechts 20 kilometer van elkaar af wonen en leven, is vergelijkbaar”.

De certificering tot euregio profielschool is in handen van het Duitsland Instituut Amsterdam, Nederlandse Taalunie, de euregio rijn-maas-noord en de Bezirksregierung Düsseldorf. Dus … welke scholen in de grensregio's volgen?