Het project 'Stadsboerin Doetinchem' heeft als Nederlandse inzending de Europese Europese Agricultural & Rural Inspiration (ARIA) prijs in de categorie sociaal economische plattelandsprojecten gewonnen!

Ellen Willems begon in 2019 als Stadsboerin met €1.200,- spaargeld op een kaal stukje land bij een oude schuur. Willems: “Ik wilde gezond voedsel verbouwen en aan kinderen laten zien hoe boerenkool groeit. Kinderen weten helemaal niet meer waar hun eten vandaan komt.”

Het project richt zich op het verbinden van mensen met verschillende achtergronden met voedsel en natuur in hun eigen stad. Een leeg stuk land van drie hectare met een opgeborgen schuur werd omgebouwd tot een levendige groene ontmoetingsplaats en stedelijke landbouw werd gecreëerd waar mensen dagelijks kunnen deelnemen aan informele evenementen, eten en eten in de horeca kunnen kopen. Dit creëert gemeenschapszin en sociale inclusie.

De doelgroepen zijn onder andere ouderen, jongeren, bewoners, migranten en vluchtelingen, die deelnemen aan de keuken, tuin en sociale activiteiten. Dit stelt mensen in staat om rust, ruimte en begrip te vinden en deel te nemen aan activiteiten.

Belangrijke activiteiten zijn de verkoop van voedsel in de winkel op de boerderij, het organiseren van groentepakketten voor gezinnen, stads gastvrijheid, catering en maaltijden. Daarnaast worden er verschillende workshops en lessen georganiseerd voor stadsbewoners en scholen om de ervaring te delen van het omzetten van een kale weide in een oase van leven om voedsel te verbouwen.  

Met de ARIA prijs wil de EU kennisuitwisseling en netwerken op het platteland bevorderen met het presenteren van de beste praktijkvoorbeelden. Jaarlijks strijden diverse agrarische- en plattelandsprojecten binnen de EU om een van de vijf ARIA-Awards.