Drie projecten in de noordelijke grensregio hebben onlangs in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland groen licht gekregen.

De projecten worden uitgevoerd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, van het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit zijn de goedgekeurde projecten:

Bionica – geïnspireerd op de natuur
Dieren en planten gelden als voorbeeld voor vele innovaties. Wanneer mensen technieken uit de natuur overnemen, wordt dat bionica genoemd. Binnen het project ‘Innoveren – geïnspireerd op de natuur’ worden acht innovatieve prototypes ontworpen, zoals duurzame geluidsschermen voor de wegenbouw, een hydrogel voor de biologische coating van zaden en een zelfreinigende aardappelverwerkingsmachine. Lead partner van het project is het Technologiecentrum Noord-Nederland (TCNN). In het project wordt in totaal ongeveer 580.000 euro geïnvesteerd, mede dankzij de deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Groningen en deelstaat Nordrhein-Westfalen.

KI-AGIL
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) zou beter gebruik moeten kunnen maken van de mogelijkheden door kunstmatige intelligentie (KI). Het project ‘KI-AGIL – Kunstmatige intelligentie ontsluiten voor bedrijven door middel van agile arbeidsvormen’ wil dit realiseren. Kunstmatige intelligentie biedt veel mogelijkheden, zoals grote hoeveelheden data over machines, opdrachten en gebruikersgewoonten van klanten tegen lage kostprijs en gedetailleerd vastleggen, automatisch verwerken, zelfsturend analyseren. Resultaat: meer innovatieve producten en diensten. In het project werken Hanzehogeschool Groningen en het Institut für Duale Studiengänge van de Hochschule Osnabrück (campus Lingen) samen om binnen zes mkb bedrijven de grenzen van kunstmatige intelligentie te ontdekken en te zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden. Het investeringsbedrag van dit project bedraagt ongeveer 918.000 euro.

MariX – Your Maritime Experience
Samen werken aan de toekomst van de maritieme sector wordt dankzij ‘MariX – Your Maritime Experience’ mogelijk door een Nederland-Duitse uitwisseling op het gebied van maritiem onderwijs, wetenschap en economie. Enkele project onderdelen: bundeling van het werven van junior personeel, meer aandacht voor kansen en mogelijkheden van de maritieme sector, ontwikkeling innovatief theoretisch en praktisch lesmateriaal, organisatie ‘maritieme opleidingsdagen’ voor scholen en ondernemingen uit Nederland en Duitsland en tweedaagse schoolexcursies voor studenten uit beide landen zodat zij maritieme bedrijven leren kennen en samenwerken aan maritieme thema’s. Er wordt ook gebruikgemaakt van innovatieve onderwijs- en leerbenaderingen, zoals digitalisering in de scheepvaart of scheepsbouw. Lead partner van het project is het Maritime Kompetenzzentrum (MARIKO) in Leer. Projectpartners zijn oa de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, de Maritieme Academie Harlingen en het opleidingscentrum „ROC Friese Poort“ in Sneek. In het project wordt ongeveer 671.000 euro geïnvesteerd.