Op vrijdag 1 december kwam de EUREGIO-raad van het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband in deze grensregio bijeen in het Duitse Coesfeld.

Projectleider Tjeu Semmekrot presenteerde tijdens deze raadsvergadering het nieuwe Interreg-project “Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten”. Dit project wil - onder andere door grensoverschrijdende netwerkvorming van betrokken instanties - de strijd bevorderen tegen uitbuiting van arbeidsmigranten in de grensregio.

Gemeente Enschede, de gemeente Oost Gelre en Kreis Borken zijn partners in dit project en EUREGIO zelf is lead partner en coördineert de projectactiviteiten.

Directeur-bestuurder van de EUREGIO, Christoph Almering: “Langs de grens zijn regelmatig arbeidsmigranten, die in Duitsland worden gehuisvest, werkzaam bij bedrijven in Nederland. Dergelijke constellaties maken het voor de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor controle en toezicht moeilijk om op te treden tegen uitzendbureaus die zich schuldig maken aan uitbuiting”.

Vanuit de Fractie Zonder Grenzen in de EUREGIO-raad kwam de oproep tot meer en tijdiger dialoog en communicatie met omwonenden in het buurland over kwesties inzake duurzame ruimtelijke ontwikkeling, specifiek met betrekking tot plannen voor de bouw van windturbines langs de grens.

Net als bij infrastructuur planning moet ook ruimtelijke ordening niet stoppen bij de grens, omdat uitvoering ervan ook gevolgen kan hebben voor bewoners aan de andere kant van de grens.