In de Stuurgroepen van het Interreg Deutschland-Nederland programma zijn in november 2023 nieuwe projecten goedgekeurd. De projecten doorliepen een 18 weken durende aanvraagprocedure.

FutureBEEing - In 2030 streven Nederland en Duitsland naar een CO2-reductie van 55% en in 2050 moeten al onze gebouwen volledig CO2-neutraal zijn. Bij bestaande wijken is de uitdaging groot, terwijl voldoende, geschikte en toekomstbestendige woonwijken en woningen hard nodig zijn. De projectpartners willen een aanpak ontwikkelen om sneller integrale, uitvoerbare en haalbare wijktransitieplannen op te stellen.

De projectpartners zijn de Provincie Overijssel, Buro De Haan B.V., energieland2050 e.V., FH Münster, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Küsters Grün.Stadt.Klima, Saxion Hogeschool en de Stadt Münster. Het project loopt door tot eind 2027.

BRIDGE - Volksgezondheid stopt niet aan de grens, dit heeft de Covid-19-pandemie wel bewezen. Ziekenhuizen in het Duits-Nederlandse grensgebied staan voor de uitdaging om zorg van hoge kwaliteit te bieden met beperkte middelen.

In de regio vindt al grensoverschrijdende uitwisseling plaats, maar deze samenwerking is gebaseerd op individuele en losse overeenkomsten en niet op een overkoepelend systeem om resources te coördineren en te delen tussen gezondheidsinstellingen.

En daar willen de projectpartners van BRIDGE verandering in brengen. Het gaat daarbij om een samenwerking tussen de volgende Nederlandse en Duitse partijen: University of Twente, Bureau Acute Zorg Euregio, NovioQ, Universität Münster en Universitätsklinikum Münster. Het project loopt door tot eind 2027.

CREATE - In het nieuwe project CREATE focussen verschillende projectpartners zich op het thema anaerobe afvalwaterbehandeling. Dit is een proces waarin bacteriën - in afwezigheid van zuurstof - organische stof in het water omzetten naar biogas. Dit biogas kan als energiebron ingezet worden.

Het projectconsortium bestaat uit de Münster University of Applied Sciences, het Centre of Expertise Water Technology in Leeuwarden, de Stichting Kiemt en drie verschillende MKB-bedrijven die afvalwater en residuen produceren met een hoog ongebruikt energiepotentieel. Het project loopt door tot eind 2026.

De Interreg-financiering is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast dragen de Interreg-partners een cofinanciering bij. Dit zijn Duitse en Nederlandse provincies en ministeries. Ook leveren de projectpartners een eigen bijdrage.