Er blijft twijfel bestaan over de herkomst van het coronavirus SARS-CoV-2. Ditmaal wijst grondig Duits onderzoek aan de Universiteit van Hamburg in de richting van een ongeval in het Wuhan laboratorium dat al eerder de aandacht trok. In een nieuwe studie concludeert Nano wetenschapper prof. Dr. Roland Wiesendanger dat er een aantal kwaliteitsbronnen wijzen op een laboratoriumongeval bij het Wuhan Institute of Virology als oorzaak van de huidige pandemie.

Het onderzoek werd uitgevoerd van januari tot december 2020 en is gebaseerd op uitgebreid interdisciplinair onderzoek onder een breed scala aan informatiebronnen. Het betreft onder meer wetenschappelijke literatuur, artikelen in print en online media en persoonlijke communicatie met internationale onderzoekers. Dit biedt geen wetenschappelijk onderbouwd bewijs, maar wel veel belangrijke indicaties.

In januari 2021 werd het onderzoek afgerond en in eerste instantie verspreid en besproken in wetenschappelijke kringen. De publicatie moet een brede discussie op gang te brengen. Na het uitbrengen van zijn studie legde prof. Wiesendanger uit: “Dit kan niet langer alleen een zaak zijn voor een kleine groep wetenschappers; het is noodzakelijk dat het een openbaar debat wordt."