Door de coronaperikelen was het de afgelopen twee jaar erg stil in -en rondom de grensoverschrijdende vereniging Liemers-Niederrhein. Maar nu is het weer mogelijk elkaar te zien en de animo heeft er gelukkig niet onder geleden.

Dit bleek ook uit de overweldigende opkomst tijdens de Algemene Leden Vergadering 2022. Dit keer vond de ALV plaats in Babberich bij het plaatselijke restaurant. Vergaderen gaat hier nog steeds kort, effectief en ontspannend. Naast de financiële verantwoording voor zowel de Duitse als Nederlandse tak stonden er weer bestuurswisselingen op de agenda. Daarna kwam het aantrekkelijke vervolg programma voor 2022 aan bod.

De vereniging is en blijft een levend bewijs van wat het leven in een grensregio betekent. Cultuurverschillen hou je altijd, ook tussen Nederlanders en Duitsers. Dit bleek even tijdens deze ALV. De financiële verantwoording vindt altijd plaats door zowel een Duitse- als een Nederlandse kascontrole. Een cultuurverschil bleek niet uit het beheer van de financiën. Ten aanzien van zowel de Nederlandse als de Duitse penningmeester waren de controleurs vol lof over het zorgvuldige beheer.

Maar daarna bleek dat er wel degelijk onderlinge verschillen zijn…. De Nederlandse verantwoording werd opgevoerd met een en al kwinkslag, de Duitse versie was feitelijk en serieus. Je merkte aan enerzijds het gelach en anderzijds aan de ernstige – soms onbegrijpende -  blikken waar de verschillen lagen.  

Het in standhouden van een ‘club’ met Nederlanders en Duitsers is en blijft een uitdaging. Dat geldt voor het bestuur, maar ook voor de leden. Juist in deze tijden is het in vrede met elkaar leven in een grensregio een zegen en een teken van beschaving. Of zoals iemand zei “het blijft boeiend, zo’n grensoverschrijdende vereniging – samen optrekken is erg fijn, maar ook de verschillen boeien steeds meer!” Een visie die helemaal klopt …. ook dit jaar hebben zich weer nieuwe leden aangemeld!

Na het officiële programma kregen de leden een heerlijk buffet aangeboden door het bestuur. Om de voortgang te vieren na twee jaar stilstand. En dat liet iedereen zich goed smaken. Voor lezers die nu denken ‘dit zijn mensen waar ik wil bij horen’ … Liemers-Niederrhein heet nieuwe leden – ook uit andere regio’s - van harte welkom! De vereniging is een aanrader voor iedereen met interesses in grensoverschrijdende cultuur. Meer info en contactgegevens vindt je op de website www.liemers-niederrhein.eu.