Zo maar wat feiten en cijfers…

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland vrouwelijke startende ondernemers nog steeds weinig kapitaal ophalen.

In 2021 haalden Nederlandse startups 5,3 miljard euro op bij durfkapitalisten, drie keer zoveel als het jaar ervoor. Minder dan 1 procent van het kapitaal ging naar startups met alleen vrouwelijke oprichters (Bron: Golden Egg Check)

In Duitsland stagneert het aandeel vrouwen in managementfuncties sinds 2008.

Het aandeel vrouwelijke startups is laag blijkt ook uit onderzoek. In 2017 was slechts 7 procent van alle uitvinders vrouw. Duitsland is hiermee een van de achterblijvers in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen. (Bron: IFO Instituut)