Met de Wunderline zetten Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en de Nederlandse provincie Groningen, samen een belangrijke stap in de economische ontwikkeling en levenskwaliteit van de noordelijke grensregio. Een goed openbaar vervoer is daarbij essentieel.

De Wunderline zorgt voor een snellere en comfortabele spoorverbinding, zodat werknemers, studenten en toeristen snel in ongeveer 2 uur van Groningen naar Bremen kunnen reizen, en omgekeerd. Vanaf 2024 biedt dit een goed en duurzaam alternatief voor de auto.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Duitse Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ondersteunen het project en onlangs is ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Wunderline en Eems Dollard Regio (EDR).

De beide organisaties zullen de komende jaren intensiever samenwerken en zetten zich beide in om deze grensregio te versterken en op termijn een groot potentieel grensreizigers voor de Wunderline te realiseren. De focus ligt hierbij op arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur en toerisme. Met de Eems Dollard Regio haalt de Wunderline een grote speler in huis, die al ruim 43 jaar aan de basis staat van grensoverschrijdende samenwerking tussen de vele gemeentes aan beide zijden van de grens.

Grensoverschrijdende samenwerking is één van de drie speerpunten van de Wunderline, want het is het niet alleen een spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, maar ook een middel om de grensoverschrijdende sociaaleconomische samenhang tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland te versterken. Voor de gemeenten langs de lijn is er een grote meerwaarde. De samenwerking met de EDR sluit hier goed op aan.