Binnen het subsidieprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland is onlangs het hightech project X-Lives goedgekeurd waardoor nieuwe materialen en recyclingprocessen worden ontwikkeld voor polymeer-, vezel- en mineraalachtige materialen.

X-Lives wil een belangrijke aanzet geven om organisaties in het grensgebied te stimuleren om over te gaan op een grondstofefficiënte kringloopeconomie. De projectpartners ontdekten dat er na het oorspronkelijk gebruik nog veel onbenut potentieel in de genoemde materialen verborgen zit.

Daarom wordt er onderzocht hoe de materialen slimmer kunnen worden ingezet in onze productiemaatschappij, hoe ze gerecycled kunnen worden zonder kwaliteitsverlies en hoe de levensduur in de vorm van refurbished producten kan worden verlengd. Het doel is om de materialen zo lang mogelijk in de kringloop te houden.

De winning en verwerking van primaire grondstoffen veroorzaakt de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en het verlies van de biodiversiteit. Daarbij raken fossiele brandstoffen, waar o.a. polymeren van worden gemaakt, op. Een nadeel van vezels, zoals katoen, is dat het vooral buiten Europa wordt gewonnen en een lange weg moeten afleggen, voordat de eindbestemming wordt bereikt.

Bovendien worden vezelmaterialen bekritiseerd vanwege de moeilijke recycleerbaarheid. Mineralen, zoals gips, worden gebruikt in de bouw, maar worden slechts hergebruikt als vulmateriaal in mijnen. Daarom wil men op zoek gaan naar andere doeleinden om deze restmineralen te kunnen blijven hergebruiken in de bouwbranche.

De circulaire producten, processen en diensten die in het project worden ontwikkeld, zullen na projecteinde, waar mogelijk, door de partners op de markt worden gebracht en zijn belangrijk om de overgang naar een circulaire economie te bevorderen. De totale investering van dit project bedraagt 7.356.855 miljoen euro, waarbij circa 40 % afkomstig is uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project eindigt in het voorjaar van 2026.

X-Lives stelt geld ter beschikking stelt voor MKB-bedrijven die concrete ideeën voor een grondstofefficiënte economie willen testen in de praktijk. Grensoverschrijdende samenwerking stelt het MKB in staat nieuwe markten aan te boren en nieuwe handelsbetrekkingen aan te knopen.

De bundeling van benaderingen leidt tot een toegevoegde waarde voor het grensgebied in Nederland en Duitsland. De vaste projectpartners van X-Lives zijn: Netzwerk Oberfläche NRW e. V., Billionpeople B.V., BlueXPRT BV, CTP Advanced Materials GmbH, Fachhochschule Münster, Hochschule Niederrhein, Polymer Science Park en Vereniging Circulair Friesland.