Om ook in de toekomst voorbereid te zijn op eventuele overstromingen langs de Vecht en Dinkel, hebben de Duitse en Nederlandse waterschappen in de grensregio de afgelopen jaren samengewerkt om hun voorspellingsmodellen samen te voegen.

De rivieren Vecht en Dinkel stromen niet alleen door het uiterste westen van Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen, maar ze overschrijden ook grens tussen Nederland en Duitsland. "Dat geldt ook als er een overstromingssituatie ontstaat. Daarom is het essentieel dat Duitse en Nederlandse waterautoriteiten en crisisteams gecoördineerd en gezamenlijk optreden", benadrukt Dorothea Altenhofen van het Nedersaksische Staatsbureau voor Waterbeheer, Kustbescherming en Natuurbehoud (NLKWN). Een verdere stap in deze richting is nu gezet: het Nederlandse hoogwatervoorspellingsmodel FEWS Vecht is gekoppeld aan het Duitse PantaRhei. FEWS Vecht wordt gebruikt door het Nederlandse Waterschap Vechtstromen, PantaRhei door de Duitse collega's van het NLWKN.

Pieter Filius van de Waterschap Vechtstromen:. "Simpel gezegd kunnen met deze programma's voorspellingen worden gedaan op basis van de weersverwachting hoeveel water er op welk moment in de rivieren wordt geïnjecteerd. Er moet ook rekening worden gehouden met de aard van de rivier - zoals de loop, bebouwing en de hoeveelheid water die al aanwezig is. Met name de huidige waterstanden zijn belangrijk voor een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling. Hiervoor zijn talrijke meetpunten nodig. Ook hier is veel gedaan op grensoverschrijdende basis: er is nu een gezamenlijk netwerk met 30 van dergelijke meetpunten. Zij worden gedeeltelijk grensoverschrijdend gefinancierd.

De resultaten van de gezamenlijke werkzaamheden zijn onlangs gepresenteerd in een coronaveilige digitale demonstratie. Ongeveer 40 experts uit Duitsland en Nederland namen deel. Tijdens de online discussie benadrukten de sprekers de toegevoegde waarde van grensoverschrijdend denken in hoogwaterbescherming.

De samenvoeging van de voorspellingsmodellen werd mogelijk dankzij het Duits-Nederlandse INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Het doel is om gezamenlijk meer te doen voor de bescherming tegen overstromingen, het toerisme langs de rivieren en de gedeelde identiteit in de regio in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht en de Dinkel.