Nederlandse en Duitse biotech partners in de Eems-Dollard regio willen met “Biotech Talent Unlocked” talenten en geschoolde werknemers stimuleren in de regio te blijven. 

Leadpartner van het project is de BIO Cooperative Noord-Nederland - een organisatie uit Groningen die de belangen behartigt van de bio-economie en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Noord-Nederland – en wordt uitgevoerd met zes andere partners, waaronder het 3N Kompetenzzentrum uit Werlte in Emsland en onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Emden/Leer, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Leeuwarden.

Het project is onlangs goedgekeurd tijdens de vergadering van Interreg-stuurgroep van de Eems Dollard Regio (EDR) in Lingen. De nadruk ligt op intensievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio. De grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten sluiten “naadloos aan op de arbeidsmarkt” en zijn bedoeld om het talent in de regio te houden en zo het concurrentievermogen van bedrijven in de Eems-Dollard regio te behouden en uit te breiden.

Cor Kamminga, voorzitter van de “BIO Cooperative” benadrukt: “De biotech banen liggen echt voor het oprapen in de EDR-regio (de noordelijke grensregio), maar jonge mensen weten de bedrijven niet zo goed te vinden. Dat ligt enerzijds aan de concurrentie met regio’s zoals de Randstad, maar ook aan de zichtbaarheid. Met dit project willen we zorgen dat Duits en Nederlands jong talent goed weet welke carrièrekansen hier liggen. De onderwijskwalificaties zullen je eenvoudig in staat stellen ook aan de andere zijde van de grens aan de slag te gaan.

Een neveneffect is dat door de nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen Nederlandse en Duitse studenten elkaar beter leren kennen via gezamenlijke onderwijsmodules en opdrachten. Zoals eerder is gebleken, verlaagt dit de drempel om later in je loopbaan een baan te aanvaarden in bedrijven aan de andere kant van de grens.

Ilona Heijen, hoofd Interreg/EDR:  “We zien dat dit project ook een signaalwerking heeft voor andere economische sectoren en onderwijsinstellingen met betrekking tot de grensoverschrijdende werving van geschoolde mensen”.