Tijdens de onlangs gehouden EUREGIO-Raadsvergadering in Gronau zijn werkplannen voor de thema’s sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid, veiligheid, ondernemerschap, regionaal innovatiemanagement, infrastructuur en verkeer, energie en  water en milieu aangenomen.

Ook werden de euregionale "onderwijsketens" besproken waardoor het onderwijs in de regio - van de basisschool tot het beroeps- en hoger onderwijs - over de grens heen meer op elkaar kan afstemmen. Op dit moment wordt er her en der al samengewerkt en vindt er uitwisseling plaats tussen Nederlandse en Duitse onderwijsinstellingen en overheidsinstanties in de regio. Verder werd onderzocht wat de knelpunten en behoeften op dit gebied zijn.

Op de agenda stonden ook verschillende kleinere grensoverschrijdende projecten die onlangs konden starten. Zoals het initiatief van de Alexander van Humboldt-school in Rheine, die samen met Hogeschool Windesheim in Zwolle  een "taaldorp" gaat beginnen.

In een taaldorp worden verschillende alledaagse situaties, zoals een postkantoor, restaurant, politiebureau of VVV-kantoor, nagespeeld in een examensituatie op de school. Een moedertaal-spreker neemt de rol aan van een "dorpeling" - bijvoorbeeld een politieagent of een ober - terwijl de student de rol aanneemt van een toerist of bezoeker die zich door het taaldorp beweegt en de opgegeven locaties bezoekt. Het is de bedoeling het project op te nemen in het leerplan van de Humboldt-school en zo te zorgen voor een regelmatig taalgebruik buiten de dagelijkse lessen.