Begin februari werd de eerste Nederlands-Duitse waterstof conferentie gehouden onder de naam Hydrogen Cross Border Conference. De gratis online meeting was in de beide talen te volgen en ongeveer 700 deelnemers uit wetenschap, bedrijfsleven en politiek hadden zich ingeschreven.  

Onder het motto ‘grensoverschrijdend de energietransitie vormgeven’ kregen bedrijven en projecten de kans zich aan elkaar te presenteren, was er gelegenheid tot netwerken en werd er gediscussieerd over de grootste uitdagingen bij het opbouwen van een waterstof economie. Tot de deelnemers behoorden ook de Nedersaksische minister voor Europa en regionale ontwikkeling, Birgit Honé en de Groningse gedeputeerde Nienke Homan.

Het programma stond stil bij een veelheid aan thema’s. Zo werden vergelijkbare voorwaarden en onbenutte kansen bij grensoverschrijdende samenwerking besproken, werd gekeken hoe je synergiën benut en gemeenschappelijke trajecten benoemt, maar ook was er aandacht voor de industriële waterstofeconomie, het gebruik van waterstof in het spoor- en wegvervoer, in de havens en scheepvaart en kwamen de mogelijkheden voor Nederlands-Duitse samenwerking aan de orde.

Het evenement werd georganiseerd door FME (red: Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie) Groningen, de H2-Region Emsland en MARIKO GmbH uit Leer. De ‘Hydrogen Cross Border Conference’ werd ondersteund door het ‘Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung’ en het Nederlandse initiatief ‘NLinBusiness’.