Onlangs is het Duits-Nederlandse INTERREG project ‘SAVE – SAmen Voor de Energietransitie’ goedgekeurd. Het doel van dit project is de samenwerking m.b.t. de energietransitie tussen bevolking, economie en regionale overheden/politiek (beter) gaat functioneren.

Onder delen van bevolking heerst tot nu toe nogal wat desinteresse en/of onwetendheid over het thema ‘energietransitie’. Terwijl naast politieke, juridische en economische factoren ook het maatschappelijk draagvlak een belangrijke rol speelt in het slagen van de energietransitie. De projectpartners willen onder meer door scholing en het stimuleren van participatie ervoor zorgen dat burgers, bedrijven - met name het MKB - en andere belanghebbenden zich met elkaar verbinden en actief bij de energietransitie worden betrokken.

Binnen het project is uitgebreid aandacht voor het thema ‘waterstof’. In de noordelijke Eems-Dollard (EDR) grensregio zijn aan beide kanten van de grens diverse waterstofprojecten en -initiatieven opgestart. Volgens de projectpartners hebben die projecten echter voornamelijk een politieke, technologische of economische achtergrond en betrekken ze de burger daar nog niet voldoende bij.

De Nederlandse projectpartners zijn de Vereniging FME-CWM (Groningen), de gemeente Ameland, de gemeente Leeuwarden en de Hanzehogeschool Groningen. Aan Duitse zijde nemen MARIKO GmbH (Leer), de Landkreis Leer, NettCon Energy GmbH (Leer) en het Nordseeheilbad Borkum deel. MARIKO GmbH is lead partner van het project. Het gezamenlijke investeringsvolume van het project SAVE – SAmen Voor de Energietransitie bedraagt bijna 568.000 euro.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.