Er kunnen weer aanvragen worden ingediend voor kleine, laagdrempelige grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.

Het Comité van Toezicht van het Interreg VI Deutschland-Nederland-programma heeft het zogeheten Kleinprojectenfonds (KPF) onlangs goedgekeurd, zodat Nederlands-Duitse ontmoetingsprojecten weer gesubsidieerd kunnen worden.

De administratieve afhandeling wordt eenvoudiger, omdat het fonds met vaste tarieven werkt. Daarmee vervalt de vaak tijdrovende verplichting om bewijzen aan te leveren in de vorm van facturen en bankafschriften. Vooral voor scholen, verenigingen en vrijwilligers is dit een enorme verbetering.

Evenementen die één dag duren, kunnen worden ondersteund met een vast bedrag van € 750. Voor andere initiatieven of projecten in het Kleinprojectenfonds is subsidiëring tot maximaal € 25.000 mogelijk. Voorwaarde is - onder meer - dat een Nederlandse en een Duitse projectpartner het initiatief samen bedenken en uitvoeren.

Het Kleinprojectenfonds richt zich op de volgende vier thema’s:

Onderwijs (bijv. schooluitwisselingen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van leraren/professoren, taalondersteuning, stages).

Governance (bevordering van samenwerking tussen publieke instellingen en overheden).

Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijv. gezondheidsdiensten, preventie en zorg, maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten).

People to people (bevordering van de samenwerking tussen burgers. Dit biedt een breed scala aan projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, historie en toerisme).