Verbetering van de werk- en levensomstandigheden van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio Rijn-Waal is het doel van het door Interreg VI gesubsidieerde project 'TRAM'.  

Vooral tijdens de C0VID-pandemie werd duidelijk onder welke precaire omstandigheden deze zeer mobiele EU-burgers -  meestal tijdelijke werknemers genoemd - werken en leven. Deze arbeidsmigranten komen vooral uit Oost-Europese landen als Roemenië, Bulgarije of Polen en werken aan de Duitse en Nederlandse kant van deze Euregio.

Om meer licht te werpen op hun omstandigheden is in 2022 een pilotstudie uitgevoerd bij de Hogeschool Rijn-Waal. Het project 'Arbeidsmigratie tussen grenzen' heeft al de eerste inzichten opgeleverd en de komende drie jaar zal grensoverschrijdende uitwisseling opgezet en uitgebreid worden op drie vakgebieden ‘sociaal advies’, ‘werk en ondernemen’. ' en ook 'leven en samenleven'.

TRAM wordt uitgevoerd in samenwerking met de Radboud Universiteit, de Euregio Rijn-Waal, de Gemeente Apeldoorn en negen andere geassocieerde projectpartners aan weerszijden van de grens. Prof. Dr. Ingrid Jungwirth is sinds 2012 hoogleraar sociale wetenschappen aan de Hogeschool Rijn-Waal, met een focus op diversiteit en inclusie aan de Faculteit Maatschappij en Economie. Haar onderzoeksgebieden zijn mobiliteit en migratie, gender- en diversiteitsstudies, werk en gender, en sociale theorieën.