Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer Nederlandse studenten in Duitsland studeren en andersom? 

Het Nederlandse ministerie van OC&W gaf Nuffic opdracht tot een onderzoek over de meerwaarde van internationalisering bij mbo-scholen in de grensregio. Onlangs werd het eindrapport gepubliceerd.

Pauline van den Bosch - verantwoordelijk voor internationalisering bij Gilde Opleidingen – verklaart dat uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk een grote meerwaarde is voor de student, voor de school zelf en … voor de regio. Er is wel meer bekendheid nodig over de mogelijkheden om te leren en te werken in de grensregio en docenten moeten beter in staat zijn om voorlichting te geven en begeleiding te bieden. 

Ook bij de studenten zelf is er nog veel aarzeling. Marleen Verberkt -  projectcoördinator euregio-Xperience bij euregio rijn-maas-noord vertelt dat MBO-studenten zichzelf vaak onderschatten. Ze denken: Duitsers spreken alleen Duits, dus is communiceren moeilijk.

Toch ervaren studenten tijdens een stage meestal dat communiceren wel goed lukt. Enerzijds omdat men over de grens vaak passieve kennis heeft van de Nederlandse taal en anderzijds omdat je collega’s meestal wel helpen. Kortom, een stage over de grens maakt carrière kansen groter!