Op woensdag 28 juni bracht Koning Willem-Alexander - samen met minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - een werkbezoek aan de regio Twente.

Het werkbezoek stond in het teken van de Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur. Het bezoek begon op Kampus Rijssen - een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, bedrijven en zorginstellingen met vakopleidingen in onder andere de techniek, bouw, logistiek en zorg. Het doel is om jong en oud talent in de regio aan te trekken en te behouden voor de arbeidsmarkt.

Met Regio Deals werken rijk en regio samen om het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. Binnen de Regio Deal Twente zetten overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zich samen voor het versterken van technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie.

De EUREGIO kreeg ook de gelegenheid de Koning Willem-Alexander en de minister te informeren over actuele onderwerpen op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking in deze regio. Door gezamenlijke projecten van EUREGIO en RIEC-Oost Nederland wordt er bijvoorbeeld ingezet op betere bestrijding van criminaliteit die over de grenzen strekt.

Directeur-bestuurder Christoph Almering: “We zetten ons in voor grensoverschrijdende onderwijsinitiatieven, vervoersverbindingen, en natuurlijk ook op het gebied van water. Want bedreigingen zoals overstromingen of toenemende droogte kunnen alleen grensoverschrijdend goed worden aangepakt.”

Het bezoek werd voortgezet op het gemeentehuis van Rijssen-Holten. Met een aantal Twentse burgemeesters, gemeentesecretarissen, Openbaar Ministerie, het RIEC en een afvaardiging van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kwamen onderwerpen als de verruwing, polarisatie en de aanpak van ondermijnende invloeden ter sprake.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur zet zich in voor een openbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen, en levert daarmee een bijdrage aan een weerbare democratie.